De Gekleurde Edelzanger

07-01-2018                   Nieuwjaars borrel

04-03-2018                   Jaarvergadering

06-05-2018                   Leden bijeenkomst

02-09-2018                   Jonge dierendag

07-10-2018                   Leden bijeenkomst

24-25-26-27-10-2018    TentoonstellingVogelbeurzen:
9:30-12:00 uur


201818-02-2018                            

18-03-2018                  

18-04-2018            

20-05-2018                  

16-09-2018                 

21-10-2018                 

18-11-2018                  

16-12-2018