Welkom op de website van vogelvereniging De Gekleurde Edelzanger Bergen op Zoom

Vogelvereniging De Gekleurde Edelzanger is een club van Vogelliefhebbers en is aangesloten bij : De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

De Gekleurde Edelzanger organiseert ieder jaar een Vogelshow. Dit jaar zal dit gaan in samenwerking met de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamandine Nederland. Deze show zal worden gehouden in het laatste weekend van oktober.

  • Wij organiseren ook iedere derde zondag van de maand een Vogelbeurs in De Kastanje. (zie de datalijst onder de link: Bijeenkomsten rechtsboven).

  • Kastanjelaan 164, 4621 HK Bergen op Zoom. Kastanjelaan 164, 4621 HK Bergen op Zoom. Geopend tussen 9:30 uur tot 12:00 uur. 
    Goedgekeurde Beurs


  • Ook organiseren wij regelmatig lezingen over het houden en verzorgen van vogels, de voeding etc.

  •         Schrijf u in voor onze Vogeltentoonstelling op 28-29 en 30 oktober a.s.
  •         Inbrengen vogels op woensdag 27 oktober tussen 19:00 uur en 21:00 uur. Het inschrijfformulier vindt u hier: Inschrijfformulier TT 2016.
  •                                                                                                                                 Het TT regelement vindt u hier:TT Regelement 2016.